Tại sao việc cải thiện trải nghiệm khách hàng lại quan trọng như vậy?

Tại sao việc cải thiện trải nghiệm khách hàng lại quan trọng như vậy?

Trải nghiệm khách hàng là tổng thể tất cả các tương tác mà khách hàng tiếp xúc với thương hiệu của bạn

Tại sao việc cải thiện trải nghiệm khách hàng lại quan trọng như vậy?

Trải nghiệm khách hàng là những cảm nhận của khách hàng, mức độ gắn bó và cách khách hàng cảm nhận về thương hiệu cũng như các hành động của thương hiệu trong suốt hành trình khách hàng tương tác. Điều này bao gồm các giai đoạn khác nhau như:

  • Khám phá, tìm kiếm thông tin
  • Bắt đầu tương tác với thương hiệu
  • Mua, chuyển đổi
  • Dịch vụ/hỗ trợ
  • Tương tác sau mua

Mọi giai đoạn trong hành trình của khách hàng đều tác động đến lòng trung thành của khách hàng và cách khách hàng nói về thương hiệu của bạn

Do đó, cải thiện trải nghiệm của khách hàng có thể có tác động đáng kể đến kết quả kinh doanh của doanh nghiệp bạn. Nó làm giảm sự gián đoạn của khách hàng, giảm chi phí hoạt động , cải thiện lòng trung thành của khách hàng và tăng lợi nhuận của bạn trên mỗi khách hàng .

 

Blog