Hướng dẫn tích hợp tài khoản TikTok for Business với tài khoản TikTok

Hướng dẫn tích hợp tài khoản TikTok for Business với tài khoản TikTok

Nhằm thuận tiện cho quá trình quản lý tài khoản trên TikTok, dễ dàng chạy quảng cáo các video, bạn thực hiện tích hợp tài khoản TikTok for Business với TikTok như sau:

Bước 1: Bạn tìm và lựa chọn danh mục “Tài khoản Tiktok” -> “Thêm tài khoản TikTok

Hướng dẫn tích hợp tài khoản TikTok for Business với tài khoản TikTok

Bước 2: Bạn chọn những quyền mà bạn cần và nhấn chọn “Tạo mã QR

Hướng dẫn tích hợp tài khoản TikTok for Business với tài khoản TikTok

Bước 3: Bạn đăng nhập TikTok trên điện thoại và thực hiện theo các bước hướng dẫn dưới đây để quét mã QR code.

Hướng dẫn tích hợp tài khoản TikTok for Business với tài khoản TikTok

Bước 4: Sau khi xác nhận Ủy quyền trên TikTok, tài khoản TikTok sẽ được hiển thị như sau:

Hướng dẫn tích hợp tài khoản TikTok for Business với tài khoản TikTok

Blog