Hướng dẫn liên kết tài khoản TikTok Shop với tài khoản TikTok

Hướng dẫn liên kết tài khoản TikTok Shop với tài khoản TikTok

Để liên kết tài khoản TikTok Shop với tài khoản TikTok, bạn thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Tại trang chủ TikTok Shop, bạn tìm đến mục “Tài khoản của tôi” và nhấn chọn “Đã liên kết với các tài khoản TikTok khác”

Hướng dẫn liên kết tài khoản TikTok Shop với tài khoản TikTok

Bước 2: Bạn nhấn chọn “Liên kết tài khoản chính thức” để liên kết với TikTok

Hướng dẫn liên kết tài khoản TikTok Shop với tài khoản TikTok

Bước 3: Bạn đăng nhập tài khoản TikTok trên điện thoại và thực hiện các bước hướng dẫn bên dưới để quyết mã liên kết.

Hướng dẫn liên kết tài khoản TikTok Shop với tài khoản TikTok

Bước 4: Sau khi xác nhận Ủy quyền trên điện thoại, bạn quay trở lại website TikTok Shop, kiểm tra thông tin tài khoản TikTok một lần nữa và nhấn chọn “Liên kết với tài khoản này

Hướng dẫn liên kết tài khoản TikTok Shop với tài khoản TikTok

Khi liên kết thành công TikTok Shop với TikTok, màn hình sẽ hiển thị như sau:

Hướng dẫn liên kết tài khoản TikTok Shop với tài khoản TikTok

Blog